32-CVXV
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada

Oblasť použitia:
Vodárenstvo , Voda

Prietok min: 67.80 l/min
Prietok max: 138.00 l/min
Tlak Výška min: 0.80 bar
Tlak Výška max: 14.00 bar
Výkon: 4.50 kW
Teplota média: 90.00 °C

32-CVXV

Čerpadlá typu 32-CVXV majú široké uplatnenie vo vodárenstve a menších priemyselných a poľnohospodárskych prevádzkach. Čerpadlá typu 32-CVXV sú určené na dopravu čistej vody bez mechanických prímesí. Pri čerpaní znečistenej kvapaliny je nutné počítať s kratšou životnosťou mech. upchávky. Charakteristické je použitie čerpadiel vo vodárenstve, ako pre hlavné alebo pomocné čerpacie stanice, tak pre zosilňovacie stanice na zvýšenie tlaku vo vodovodných sieťach, v priemysle, energetike a poľnohospodárstve na zásobovanie objektov pitnou a úžitkovou vodou.

Hlavné prednosti čerpadiel CVXV sú:
- vysoká prevádzková spoľahlivosť
- jednoduchá konštrukcia
- ľahká obsluha a údržba
- rovnomerné krytie pracovných oblastí
- stabilná charakteristika
- malé stavebné rozmery
- nízka hmotnosť
- široká unifikácia dielov
- použitie mechanickej upchávky
- vertikálna konštrukcia"