D-NTV
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Rozvody tepla

Prietok min: 0.50 l/sec
Prietok max: 20.00 l/sec
Tlak Výška min: 0.80 m
Tlak Výška max: 11.00 m
Výkon: 1.00 kW
Teplota média: 110.00 °C

D-NTV

Čerpadlá sú určené na nútený obeh vody v nízkotlakových teplovodných sústavách ústredného kúrenia v rodinných domoch, školách a ďalších ubytovacích zariadeniach. Čerpadlá sú monoblokové, bezupchávkové, s elektromotorom chladeným čerpanou kvapalinou. Čerpadlá sú riešené dvomi hydraulickými a motorovými jednotkami s dvojstupňovou reguláciou, umiestnenými v jednom čerpadlovom telese. Podrobné informácie k technickým parametrom sú uvedené v prospekte.