HA-240/320

Konštrukcia:
Čerpacie agregáty

Odvetvie:
Ťažba surovín , Strojárstvo

Oblasť použitia:
Dodávka tlakové vodné emulzie

Prietok min: 228.00 l/min
Prietok max: 238.00 l/min
Tlak Výška min: 260.00 bar
Tlak Výška max: 320.00 bar
Výkon: 132.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

HA-240/320

Hydraulický agregát HA 240/320 je zdrojom tlakovej kvapaliny pre mechanizované posuvné výstuže používané v hlbinných uhoľných baniach. Svojou konštrukciou patrí do skupiny zariadení I,kategórie M2 podľa nariadenia vlády č. 23/2003 Sb. Pracuje v priestoroch, kde vzniká ohrozenie metánom alebo horľavým prachom. Ako pracovná kvapalina sa používa vodná emulzia s obsahom 0,5 až 4% hydraulickej kvapaliny alebo minerálneho oleja s max. teplotou 60°C s predpísanou filtráciou 0.063mm.