HC
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Čerpacie agregáty

Odvetvie:
Ťažba surovín

Oblasť použitia:
Čistá voda , Hydro čistenie

Prietok min: 20.00 l/min
Prietok max: 232.00 l/min
Tlak Výška min: 60.00 bar
Tlak Výška max: 1200.00 bar
Výkon: 200.00 kW
Teplota média: 50.00 °C

HC

Hydročističe sú určené na efektívne odstraňovanie inkrustácií alebo iných nečistôt zachytávajúcich sa na vnútorných a vonkajších stenách nádrží, povrchu lodí, na letiskových plochách, na čistenie odliatkov a podobne pomocou vysokotlakového vodného lúča. V stavebníctve sú vhodné predovšetkým na využitie pri sanáciách cestných a železničných mostov, vozoviek, chladiacich veží. V chemickom priemysle sú využívané napr. na čistenie potrubných systémov, výmenníkov a kotlov. V poľnohospodárstve je možnosť využitia pri čistení drenážnych sietí a umývaní pracovnej techniky. V komunálnych službách sa hydročističe uplatňujú pri čistení kanalizačných sietí.