LPV
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Piestové

Odvetvie:
Ťažba surovín

Oblasť použitia:
Znečistená voda , Ropné produkty , Výplachy vrtov , Surová voda

Prietok min: 281.00 l/min
Prietok max: 1770.00 l/min
Tlak Výška min: 8.00 bar
Tlak Výška max: 78.00 bar
Výkon: 126.00 kW
Teplota média: 80.00 °C

LPV

Výplachové čerpadlá LPV sú určené na dopravu čistých a mechanicky znečistených kvapalín (pieskom, hlinou apod.) s max. Teplotou 80°C a s obsahom nečistôt s granuláciou až 5 mm. Uplatňujú sa ako v oblasti geologickej pri prieskume nerastných ložísk a nafty, tak aj v oblasti priemyselnej pri ťažbe a spracovaní surových nekorozívnych tekutých produktov. Používajú sa predovšetkým na dopravu vodných výplachov pri vrtoch naftových, rudných apod., ale tiež na transportné čerpanie surovej nafty, petroleja a iných olejárskych produktov na výrobné procesy. Svojou dôkladnou stavbou spĺňajú čerpadlá LPV náročné požiadavky funkčnej spoľahlivosti a odolnosti aj v najťažších a hrubých pracovných podmienkach, ktoré sú pre ich prevádzku charakteristické.