NAUTILA EVGU
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada

Oblasť použitia:
Čistá voda

Prietok min: 39.00 l/min
Prietok max: 87.00 l/min
Tlak Výška min: 1.00 bar
Tlak Výška max: 8.00 bar
Výkon: 2.20 kW
Teplota média: 35.00 °C

NAUTILA EVGU

Ponorný čerpací agregát EVGU je určený na čerpanie pitnej a úžitkovej vody do teploty 35°C a kyslosti v rozsahu 6,5 -12 pH. Praktické využitie čerpacieho agregátu EVGU je hlavne na hlbinné čerpanie vody z väčších hĺbok než 8 m. Malé rozmery agregátu umožňujú jeho umiestnenie do úzkych vrtov. Okrem bežnej inštalácie v prirodzenej zvislej polohe môže agregát pracovať v prípade nízkej hladiny vo vodnom zdroji tiež v polohe horizontálnej za predpokladu, že plniaca zátka bude hore a vinutie motora úplne zaplavené čistou vodou. Agregát je vhodný pri zriaďovaní vodovodov v rodinných domoch, chatách, letných sídlach, škôlkach, jasliach alebo spoločenských a hospodársko-prevádzkových zariadeniach, ako na účely zásobovania vodou, tak na postrek a zavlažovanie záhrad, okrasných sadov, športových ihrísk apod.