RP-32
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Ostatné

Odvetvie:
Ťažba surovín

Oblasť použitia:
Surová ropa

Prietok min: 0.00 l/min
Prietok max: 166.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 250.00 bar
Výkon: 0.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

RP-32

Regulátor prietoku RP 32 je určený na udržiavanie konštantnej, nastavenej hodnoty prietoku média bez ohľadu na zmeny tlakových pomerov na vstupe alebo výstupe regulátora. Typickou pracovnou kvapalinou je upravená surová ropa s obsahom vody do 25%, sírovodíka do 0,01 g/l a mechanických nečistôt s maximálnou veľkosťou 0.025 mm, v rozmedzí teplôt +5°C až +60°C.