RT-32
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Ostatné

Odvetvie:
Ťažba surovín

Oblasť použitia:
Surová ropa

Prietok min: 0.00 l/min
Prietok max: 166.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 250.00 bar
Výkon: 0.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

RT-32

Regulátor tlaku RT 32 je samočinný regulátor, ktorý udržuje konštantnú nastavenú hodnotu tlaku v systémoch, bez ohľadu na zmeny prietokových pomerov na vstupe do regulátora. Typickou pracovnou kvapalinou je upravená surová ropa s obsahom vody do 25%, sírovodíka do 0,01 g/l a mechanických nečistôt s maximálnou veľkosťou 0.025 mm, teplota v rozmedzí +5°C až +60°C.