S-LV
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada , Potravinárstvo , Chémia

Oblasť použitia:
Vodárenstvo , Voda , Kvapalné uhľovodíky-horľaviny

Prietok min: 546.00 l/min
Prietok max: 1800.00 l/min
Tlak Výška min: 3.20 bar
Tlak Výška max: 10.50 bar
Výkon: 41.10 kW
Teplota média: 80.00 °C

S-LV

Čerpadlá typu S-LV sú vhodné na čerpanie čistých kvapalín, bez mechanických prímesí. Používajú sa hlavne na čerpanie horľavých kvapalín, nafty, benzínu, petroleja, liehu, leteckého petroleja a benzolovej zmesi do teplotných tried T1÷T4 a horľaviny I.÷IV. triedy umiestnených do zóny 1 a 2. Môžu byť použité aj na čerpanie čistej úžitkovej vody napríklad ako protipožiarne čerpadlá do teploty 80°C.