V-D
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné

Oblasť použitia:
Surová voda , Banské voda

Prietok min: 201.00 l/min
Prietok max: 702.00 l/min
Tlak Výška min: 3.60 bar
Tlak Výška max: 15.00 bar
Výkon: 23.50 kW
Teplota média: 80.00 °C

V-D

Čerpadlá typu V-D sa používajú vo vodárenstve, v priemyselných prevádzkach, v baníctve ako pomocné čerpadlá na odčerpávanie banských znečistených vôd apod. Pri čerpadlách typu V-D je axiálna sila zachytená patrične dimenzovaným axiálnym ložiskom usporiadaným mimo hydraulického priestoru v samotnom ložiskovom telese. Tento spôsob vyrovnávania axiálnej sily umožňuje použitie čerpadiel typu V-D na čerpanie ako čistej, tak aj znečistenej vody do max. teploty 80°C. Vyhovujú preto na čerpanie vody s obsahom až 5% bahna s nepatrným obsahom piesku, uhoľného prachu alebo tvrdých mechanických prímesí s max. veľkosťou zrna 0,3 - 0,5 mm a max. obsahom 2% váhy. Prítomnosť usadenín a pevných častíc v čerpanej kvapaline má však za následok väčšie opotrebenie čerpadla.