Názov Prietok
max
Tlak
Výška
max
Výkon Teplota
média
Konštrukcia
ESP-RV 33.40
l/sec
-0.70
bar
5.50
kW
15.00
°C
Evakuačné stanice detail >>