SPH – SLUŽBY, s. r. o.SPH – SLUŽBY, s. r. o. je společností, jejíž podnikání je primárně zaměřeno na energetiku. Její působnost je místně příslušná v průmyslovém areálu na Tovární ul. v Hranicích. Strukturu společnosti tvoří tři základní výrobně-technologická střediska:

- výroba a distribuce tepla
- distribuce elektrické energie
- výroba stlačeného vzduchu

Mezi její hlavní podnikatelské aktivity patří následující činnosti:
Společnost zajišťuje dodávky:

- elektrické energie
- tepla a TUV
- vody
- stlačeného vzduchu

Společnost zabezpečuje následující služby:

- elektromontážní práce
- údržbu, opravy a revize elektrozařízení
- vodoinstalatérství a topenářství

Společnost provozuje:

- kanalizační síť pro celý průmyslový areál na Tovární, Hranice.


HistorieSpolečnost SPH – SLUŽBY, s. r. o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 4. září 1996 jako 100 % dceřinná společnost firmy SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o.LicenceJelikož jsou podnikatelské aktivity společnosti SPH – SLUŽBY, s. r. o. primárně zaměřeny na energetická odvětví, je její fungování podmíněno vlastnictvím vybraných licencí a oprávnění. Proto je firma držitelem následujících licencí:

Kontakty


SPH – SLUŽBY, s. r. o.
Tovární 605
Hranice I – Město
753 01

tel.: +420 581 661 111
fax: +420 581 661 789

IČ: 25355953
DIČ: CZ25355953


Jednatelé společnosti

Ing. David Konečný
Ing. Pavel Tichý

tel.: +420 581 661 208
fax: +420 581 661 789
e-mail: dkonecny@sigmapumpy.com

Středisko energetiky

Ing. Josef Novák – vedoucí EG
tel.: +420 581 661 343
e-mail: jnovak@sigmapumpy.com


Středisko výroby tepla a stlačeného vzduchu

Pavel Švehlík - vedoucí
tel.: +420 581 661 626
mobil: +420 739 249 528
email: teplo@sigmapumpy.com

Měření a regulace

Marek Musil
tel.: +420 581 661 643, 291
mobil: +420 739 248 409
e-mail: mmusil@sigmapumpy.com

Velín kotelny

tel.: +420 581 661 514

Velín elektro

tel.: +420 581 661 291


ENERGOBLOK – pohotovostní mobil +420 724 861 339