SPH – SLUŽBY, s. r. o.SPH – SLUŽBY, s. r. o. je společností, jejíž podnikání je primárně zaměřeno na energetiku. Její působnost je místně příslušná v průmyslovém areálu na Tovární ul. v Hranicích. Strukturu společnosti tvoří tři základní výrobně-technologická střediska:

- výroba a distribuce tepla
- distribuce elektrické energie
- výroba stlačeného vzduchu

Mezi její hlavní podnikatelské aktivity patří následující činnosti:
Společnost zajišťuje dodávky:

- elektrické energie
- tepla a TUV
- vody
- stlačeného vzduchu

Společnost zabezpečuje následující služby:

- elektromontážní práce
- údržbu, opravy a revize elektrozařízení
- vodoinstalatérství a topenářství

Společnost provozuje:

- kanalizační síť pro celý průmyslový areál na Tovární, Hranice.


HistorieSpolečnost SPH – SLUŽBY, s. r. o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 4. září 1996 jako 100 % dceřinná společnost firmy SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o.
Kontakty


Aktuální kontakty jsou uvedeny na stránce:

www.sph-sluzby.com/kontakty.html