H-V-HD
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Energetika , Stavebníctvo

Oblasť použitia:
Kondenzát , Horúca voda

Prietok min: 99.00 l/min
Prietok max: 402.00 l/min
Tlak Výška min: 15.50 bar
Tlak Výška max: 43.80 bar
Výkon: 51.60 kW
Teplota média: 120.00 °C

H-V-HD

Čerpadlá typu H-V-HD sú viacčlánkové s počtom článkov podľa požadovanej dopravnej výšky. Sú určené pre ťažké prevádzkové podmienky. Čerpadlá typu H-V-HD sa používajú ako napájačky parných kotlov pre upravenú vodu do teploty 120°C, na prečerpávanie kondenzátov a na dopravu kvapaliny s vyššou teplotou, pri vyššej dopravnej výške a maximálnej kyslosti pH 7. Najnižšia dopravná výška čerpadla 80 m musí byť v každom prípade dodržaná pre správnu funkciu odľahčovacieho HD kotúča čerpadla.