NTT COMFORT
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Rozvody tepla

Prietok min: 0.10 l/sec
Prietok max: 7.00 l/sec
Tlak Výška min: 0.90 m
Tlak Výška max: 7.50 m
Výkon: 0.20 kW
Teplota média: 70.00 °C

NTT COMFORT

Čerpadlá sú určené na nútený obeh vody v systémoch s čistou alebo úžitkovou vodou. Čerpadlá sú monoblokové, bezupchávkové, s elektromotorom chladeným čerpanou kvapalinou. Podrobné informácie k technickým parametrom sú uvedené v prospekte.